KADRA / TRENERZY

Natalia Puschhaus

Absolwentka studiów Archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Paleobotaniczną. Swoją wiedzę z zakresu nasion pogłębiała na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w Katedrze Biologii Roślin i Biotechnologii w obszarze współczesnego nasiennictwa (hodowla nasienna).

Od 2016 roku jest członkiem misji badawczej do wschodniej Delty Nilu. Od 2017 zajmuje się opracowywaniem makroszczątków roślinnych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół nasiennictwa, a także roli jaką odgrywają rośliny w żywieniu i zdrowiu człowieka.