KADRA / TRENERZY

Monika Porębska, MBA

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG.

Jest również jurorką konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego pod auspicjami Giełdy Papierów Wartościowych oraz trenerką zrównoważonego rozwoju. Prowadzi warsztaty z raportowania ESG oparte na autorskim programie wykorzystującym praktyczne podejście do sprawozdawczości.

Udziela się jako ekspertka w Grupie Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), członkini Komitetu ds. ESG (Krajowa Izba Gospodarcza) oraz Grupy Roboczej ds. należytej staranności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Uczestniczyła także w pracach Grupy Roboczej ds. rozwoju Raportowania Niefinansowego działającej przy Ministerstwie Finansów, opiniując nowe standardy raportowania – ESRS.

Występuje w roli moderatorki, panelistki i prelegentki na konferencjach poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, systemom zarządzania środowiskowego i ESG. Reprezentowała Polskę w działaniach Forum of Competent Bodies oraz EMAS Article 49 Committee. Absolwentka studiów MBA na University of Illinois oraz szkoleń i kursów z zakresu standardów wspierających proces raportowania ESG.