Maciej Koryl - opiekun merytoryczny kierunku Inżynieria oprogramowania

KADRA / TRENERZY

dr Maciej Koryl

Od 1996 roku programista, projektant, architekt i szef zespołów deweloperskich w firmie Asseco Poland S.A. Współtwórca rozwiązań dla sektora bankowego, specjalizujący się w budowaniu systemów transakcyjnych i sprzedażowych.

Posiada duże doświadczenie związane z budowaniem złożonego oprogramowania, zarówno w zakresie architektury i struktury systemów, jak i w zakresie metod wytwarzania. Jako punkt wyjścia stosuje sprawdzone wzorce i praktyki projektowe, dochodząc na zasadzie syntezy do bardziej złożonych konstrukcji. Interesuje się możliwością wykorzystania koncepcji epistemologicznych w budowaniu oprogramowania. W ramach współpracy Asseco ze środowiskami akademickimi prowadzi m.in. przedmiot “Systemy informatyczne klasy enterprise” na Politechnice Rzeszowskiej.