Jacek Jamiński - wieloletni pracownik WSIiZ w Rzeszowie

KADRA / TRENERZY

Jacek Jamiński

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia z przedmiotów:  podstawy informatyki, optoelektronika, podstawy elektrotechniki i elektroniki, komputerowe systemy wspomagania decyzji, technologia informacyjna, architektura systemów komputerowych i  wbudowanych, zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce, informatyka w turystyce i  rekreacji, a także z przedmiotów, w których realizowany jest program Akademii Cisco.

Egzaminator ECDL: Core, Advanced, e-Obywatel, e-Urzędnik, e-Nauczyciel. Instruktor Cisco: CCNA, Information Technology Essentials I i II,Panduit Network Infrastructure Essentials, Fundamentals of Wireless LANs, CCNA Security. Ukończył szkolenia z programowania robotów oraz PLC Beckhoff Automation.