Anna Jakubowska studia podyplomowe WSIiZ

KADRA / TRENERZY

Anna Jakubowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku ekonomia i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe Rachunkowość). Uzyskała Certyfikat Ministra Finansów RP do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. Posiada kurs pedagogiczny i certyfikaty z rachunkowości, kurs głównego księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Była wieloletnim głównym księgowym i kadrową firmach i spółkach. Prowadzi działalność gospodarczą – biuro rachunkowe.

Od 2000 roku jest trenerem szkoleń komercyjnych, Unii Europejskiej, (ponad 13 800 godzin szkoleniowych z finansów, rachunkowości i kadr). Opracowała jako Doradca finansowy ok. 100 analiz finansowych i IPR (Indywidualny Plan Rozwoju w firmie). Była wykładowcą rachunkowości finansowej i budżetowej oraz finansów w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu i Tarnowie. Prowadzi warsztaty biznesowe na WSIiZ w Rzeszowie, przez wiele lat była wykładowcą na WSZiA w Zamościu na studiach podyplomowych Rachunkowość, Doradztwo zawodowe oraz Kadry i płace.

Od 01.03.2017 r. jest Doradcą biznesowym w projekcie „Nawigator-Kompleksowy Program Wspierania Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz autorem kilkudziesięciu opracowań w formie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych z zakresu rachunkowości i kadr dla firm szkoleniowych na zlecenie PARP, PUP i WUP.