KADRA / TRENERZY

Marta Bober-Lal

Trener, coach, konsultant, manager, doradca. Od wielu lat związana z ekonomią społeczną. Obecnie pracuje jako kluczowy doradca oraz specjalistka ds. reintegracji społeczno-zawodowej w PROWES. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, komunikacji, rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, począwszy od pedagoga do dyrektora sprzedaży i rozwoju produktu. Umiejętności zawodowe nabywała w małych, jak i dużych organizacjach.

Od 14 lat z sukcesami przekazuje swoją wiedzę, prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania, przywództwa, CSR czy komunikacji w zespole. Jest praktykiem w obszarach związanych z doradztwem menedżerskim, sytuacyjnym i doradztwem rozwojowym. Zdobyła doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy unijnych. Jest konsultantem HR ze specjalizacją strategie personalne i rozwoju.

Równolegle ze szkoleniami prowadzi procesy coachingowe w ramach biznes coachingu oraz coachingu rozwojowego (life coaching). Uwielbia czytać, przede wszystkim na temat przywództwa, rozwoju osobistego. Autorka artykułów poświęconych zarządzaniu w małych i średnich firmach oraz reintegracji społeczno-zawodowej.