KADRA / TRENERZY

Łukasz Szatkowski

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, gdzie ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na specjalności Inżynieria Jakości. W branży motoryzacyjnej pracuje nieprzerwanie od 2010 roku.

Przez ten czas zdobywał doświadczenie w międzynarodowych organizacjach dostarczających swoje wyroby do klientów z grupy VW (VW, Skoda, Audi, Porsche, Bugatti) czy Iveco, Peugeot, Ford z poziomu Tier 1. W organizacjach tych pracował na stanowisku Inżyniera Produktu/Procesu, Specjalisty ds. Procesu i Nowych Technologii, Kierownika Planowania Jakości i Nadzoru nad Dopuszczeniem Maszyn/Laboratorium, Kierownika Inżynierii Procesu i Utrzymania Ruchu. Uruchamiał projekty oraz wspomagał uruchamianie nowych oddziałów danej organizacji w krajach takich jak: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Mołdawia i Tunezja.

Obecnie pracuje na stanowisku trenera/konsultanta, specjalizując się w systemach zarządzania jakością, narzędziach jakości stosowanych m. in. w branży motoryzacyjnej.