KADRA / TRENERZY

Krzysztof Witkowski

Ekspert PM/PMO, PM. Wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Współpracował przy organizacji i planowaniu projektów inwestycyjnych m.in. dla PGNiG, Grupa Nowy Styl, GK JSW. Zrealizował wdrożenia zarządzania portfelami projektów (PMO) w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i organizacjach m.in. LW Bogdanka SA, ZM Tarnów SA, GK JSW, GK ARP, UM Jaworzno, KPRM. Wraz z zespołami projektowymi nagrodzony w konkursie IPMA Polish Project Excellence Award 2015 (Nowy Styl), 2018 (JSW), 2022 (JSW).

Asesor: 4L Certification IPMA Polska, IPMA Project Excellence Award. Uhonorowany nagrodą Atlas Project Managementu 2022 IPMA Polska. Autor modelu zarządzania wartością strategiczną portfela projektów (realizacji strategii przez projekty) wdrożonego w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (2019-2021).
Certyfikaty: IPMA®lev. D, IPMA®lev.B, IPMA®CECC lev.A, IPMA®CET lev.A, PRINCE2®Foundation, PRINCE2®Practitioner, PMP®. CEO Universe-IBS sp. z o.o, Project Manager w AGH.