KADRA / TRENERZY

Katarzyna Miśtak

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Studiowała na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji oraz ukończyła studium podyplomowe na kierunku Silniki Lotnicze.

Ponad dwanaście lat pracowała w Pratt Whitney Rzeszów. Zaczynała od stażu w dziale Zapewniania Jakości Dostawców oraz w dziale Zakupów, a następnie pracowała jako Inżynier Nadzoru Jakość w dziale Normalizacji. Kolejne sześć lat pracowała w Centrum Badawczo Rozwojowym na stanowisku Konstruktor – definicja produktu. Jednocześnie zajmowała się ciągłym doskonaleniem, jako tak zwany pilot ACE – wykorzystując narzędzia jakościowe Toyota.

W branży automotive zajmowała się analizami 8D i zarządzaniem relacjami z klientem. Wdrażała system zarządzania bezpieczeństwem w Safran Aero Engines, począwszy od wprowadzenia analizy czynnika ludzkiego do analiz przyczyn źródłowych.

Obecnie pracuje W Heli-One Poland na stanowisku Kierownika ds. bezpieczeństwa i monitorowania zgodności realizując między innymi proces wdrożenia SMS do organizacji Part-145 oraz przygotowania organizacji CAMO do procesu certyfikacji. Poza monitorowaniem zgodności organizacji Part-145 oraz Part-CAMO, pracuje nad projektem Just Culture i Safety Culture.