KADRA / TRENERZY

Karolina Bugajska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, na kierunku zootechnika ze specjalnością Hodowla zwierząt towarzyszących i wolnożyjących. Posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, certyfikat opiekun zwierząt COAPE oraz kwalifikacje pedagogiczno-nauczycielskie.

Swoje doświadczenie zawodowe budowała m. in. jako opiekun koni podczas stażu w ośrodku jeździeckim oraz wyjazdów na międzynarodowe zawody zaprzęgowe (Kladruby, Niemcice, Drebkau, Mistrzostwa Europy w Aachen), pracując jako technik weterynarii w jednej z wrocławskich klinik weterynaryjnych, a także współpracując z ośrodkami i fundacjami zajmującymi się rehabilitacją dzikich zwierząt. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu hodowli koni, weterynarii, sokolnictwa i ochrony ptaków drapieżnych oraz rolnictwa.

Prywatnie poszerza swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie permakultury, roli zwierząt w prośrodowiskowych gospodarstwach rolnych i sposobów ich alternatywnego użytkowania oraz zielarstwa.