KADRA / TRENERZY

dr Kamilla Kurczewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) i Wydziału Filozofii (1997) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych (temat rozprawy doktorskiej “Normy odsyłające w polskim prawie administracyjnym” (2002), magister filozofii.

Redaktor programu Lex Polonica (LexMedia 1995-1996). Współpracowała z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Federacją Zielonych w Krakowie (1996 -1999). Aplikacja sędziowska (1998-2001). Praca w kancelarii radcowskiej (1998 -2000). Zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r. Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ (2003-2005), Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego (2003-2007), członek Senatu WSIiZ – przedstawiciel grupy adiunktów (2003-2005).

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo organizacji pozarządowych. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, zastosowania informatyki w administracji oraz gier decyzyjnych i podstaw myślenia krytycznego dla kierunku Administracja.