KADRA / TRENERZY

Joanna Długosz

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Zrealizowała szereg projektów i programów o charakterze inwestycyjnym, szkoleniowym, rozwojowym, sprzedażowym oraz zakupowym, pracując w firmach produkcyjnych w różnych branżach najpierw jako Project Manager, później Senior Project Manager, następnie jako Program Manager. Obecnie zarządza zespołem ekspertów standardów i systemów zarządzania projektami w jednej z warszawskich korporacji.

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach: Organizacja i zarządzanie produkcji, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Informatyka stosowana. Posiada certyfikaty Kierownika Projektów wg metodyki IPMA Level C oraz PRINCE2, certyfikat GPM-b, Agile PM, jest specjalistą Change Management zgodnie z metodyką PRINCE2, specjalistą w zakresie metodyki P3O, Program Management (MSP), a także czynnym Asesorem IPMA Polish Project Excellence Award.

Aktywnie działa jako wolontariusz w Oddziale Podkarpacie Project Management Institute Poland Chapter. Od początku istnienia oddziału byla Liderem ds. Young Professionals, a od sierpnia 2023 r. jest Liderem Zespołu ds. Young Professionals PMI Poland Chapter.