KADRA / TRENERZY

Jakub Pękala

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu obszarem logistyki w firmach z branży FMCG oraz produkcji. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych WSIiZ.

Wykładowca akademicki na przedmiotach związanych z logistyką, zaopatrzeniem i zakupami. Specjalizuje się w ciągłym doskonaleniu procesów w firmach, w których pracuje. Dzięki umiejętności zarządzania wszystkimi obszarami logistyki, obsługą klienta, doświadczeniu w handlu, pracy przy wdrożeniach systemów klasy ERP oraz WMS, prowadzeniu projektów, optymalizuje kluczowe procesy. Jego głównymi specjalnościami są logistyka dystrybucji oraz systemy transportowe.