KADRA / TRENERZY

Jacek Chmiel

Doradca, trener, auditor wiodący wg. IRCA w zakresie Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu jakością w firmach produkcyjnych z branż automotive, wyrobów medycznych, wyrobów spawanych. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania jakością, wymagań prawnych, z ochrony środowiska i BHP.

Doradca biznesowy z zakresu zarządzania, był twórcą wielu systemów wg. standardów ISO. Posiada kompetencje w zakresie Zgodności Regulacyjnej w zakresie wymagań Dyrektywy o Wyrobach Medycznych MDR. Od 2015 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania.