Tomasz Bąk - opiekun merytoryczny kierunku zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

KADRA / TRENERZY

Gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu – kierunek rozpoznanie wojskowe (1985), Akademii Obrony Narodowej – kierunek dowódczy (1997). W roku 2002 ukończył studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej z zakresu bezpieczeństwa państwa. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie

W roku 1999 ukończył studia podyplomowe na kierunku służba zagraniczna (Akademia Obrony Narodowej). Następnie w 2010 roku studia podyplomowe z kierunku szacowanie nieruchomości (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Krakowska). Ukończył również wiele kursów krajowych i zagranicznych, m.in.: kurs obserwatorów i dowódców pododdziałów ONZ Republika Czeska (1992), kurs taktyczny United States Marine Corps w Iraku (2004), kurs nurkowania PADI, kurs sternika motorowodnego, kurs wspinaczkowy. Wykonał ponad 100 skoków spadochronowych.

W latach 1985-2010 pełnił służbę w Siłach Zbrojnych RP m.in. w: 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej, 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych, 12 Brygadzie Zmechanizowanej, zajmując szereg stanowisk służbowych do stanowiska Dowódcy Brygady (włącznie).

15 sierpnia 2007 roku został mianowany przez Prezydenta RP do stopnia generała. Brał udział w wielu misjach pokojowych: 1993-1995 UNDOF na Wzgórzach Golan, 1999-2000 KFOR w Kosowie, 2002 – 2003 SFOR w Bośni i Hercegowinie, 2004-2005 był dwukrotnie w Iraku. W 1999 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za udział w operacji w Kosowie, a następnie w 2007 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2010 roku ściśle związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w latach 2010-2015 pełnił funkcję Prodziekana ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jednocześnie pełni obowiązki Prezesa Instytutu Analizy Ryzyka. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Tematami działalności naukowej są: współczesny terroryzm, operacje wsparcia pokoju i udział w nich Polskich Sił Zbrojnych, a także problematyka bezpieczeństwa państwa. Od wielu lat miłośnik historii rozwoju techniki i militariów. Autor książek i prac naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.