KADRA / TRENERZY

Edyta Dziados

Psycholog, trener kompetencji społecznych, facylitator. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Diagnostyki Psychologicznej UG. Absolwentka rocznej Szkoły Trenerskiej BAZA 2010 oraz licznych kursów rozwijających kompetencje trenerskie (drama stosowana; gry szkoleniowe; symulacje; trening twórczości; myślenie wizualne).

Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących efektywność komunikacji i współpracy zespołowej i interpersonalnej. Tworzy autorskie programy rozwojowe dopasowane do rozpoznanych potrzeb biznesowych organizacji, w oparciu o myślenie systemowe. Wspiera organizacje w zakresie diagnozowania trudności we współpracy i w zakresie tworzenia strategii rozwoju kultury organizacyjnej. Na Sali szkoleniowej korzysta z elementów dramy stosowanej, storytellingu, gier i symulacji, myślenia wizualnego. Planując warsztaty korzysta z metody warsztatu systemowego.

Trenerka od 2010 roku. Budowała programy rozwojowe dla klientów z różnorodnych środowisk edukacyjnych, pozarządowych i biznesowych. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji psychospołecznych. W organizacjach pozarządowych i oświatowych realizowała projekty rozwojowe i wdrażające zmiany organizacyjne. Zarządzała pracą zespołów odpowiedzialnych za diagnozę i wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży. Aktualnie wspiera managerów i pracowników w zakresie rozwijania kompetencji umożliwiających efektywną współpracę i wdrażanie zmian oraz budowanie kultury organizacyjnej spod znaku Agile.