KADRA / TRENERZY

dr Paweł Fortuna

Psycholog i trener biznesu. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Badacz procesów obrony przed manipulacją i uczenia się na błędach, aktualnie koncentruje się na zagadnieniach recepcji sztucznej inteligencji oraz cyberpsychologii pozytywnej.

Publikuje m.in. w Current Psychology, Journal of Consumer Behaviour, International Journal of Consumer Studies, Postdigital Science and Education. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, trzykrotnym laureatem Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotnym laureatem nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020).

Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.