KADRA / TRENERZY

dr Natalia Ożóg

Partner w AXELO Prawo i Podatki, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny. Odpowiada za rozwój praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w AXELO Prawo i Podatki. Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) oraz zbiorowego prawa pracy.

Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w sprawach krajowych i zagranicznych. Realizuje strategiczne projekty z zakresu optymalizacji zatrudnienia, opracowuje dla przedsiębiorców dokumentację z zakresu prawa pracy oraz doradza w sprawach HR. Zajmuje się także prowadzeniem spraw sądowych dotyczących roszczeń pracowniczych oraz reprezentuje przedsiębiorców w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nadzoruje i koordynuje prace zespołów audytowych ds. prawa pracy w przedsiębiorstwach klientów.

Członek Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Absolwentka studiów prawniczych oraz studiów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Radca prawny od 2015 roku. Jest doradcą podatkowym i restrukturyzacyjnym – od 2020 roku. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu prawa pracy. W maju 2023 r. uzyskała stopień naukowy doktora.