KADRA / TRENERZY

dr inż. Radosław Gonet

Dyrektor ds. rozwoju w EcoMS Consulting Sp. z o.o., doktor nauk technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca wyższych uczelni, prelegent międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych oraz trener i konsultant z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako: starszy inspektor pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Reprezentant Państwowej Inspekcji Pracy w pracach Krajowego Forum Konsultacyjnego w ramach funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa Technicznego. Współautor i autor publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Członek stowarzyszeń naukowo technicznych związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy w różnych branżach. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek stowarzyszeń naukowo technicznych.

W latach 2010-2017 – przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, jako ekspert w pracach Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) przy Komisji Europejskiej w Brukseli, powołanej w celu zwiększenia efektywności europejskiego nadzoru rynku i kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w aspekcie eksploatacji urządzeń technicznych objętych zakresem przedmiotowym Dyrektyw UE. W latach 2009-2010 – udział w projekcie Unii Europejskiej na Ukrainie jako starszy ekspert międzynarodowy ds. konsultacji z rządem Ukrainy, w zakresie opracowania procedur prawnych na bazie prawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskich doświadczeń w zakresie implementacji prawa wspólnotowego.

Koordynator i menadżer projektów technicznych w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich (w tym m.in. Rosja, Brazylia, Chiny). Reprezentant w Komitecie Technicznym ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii – w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Krajowej Grupy Wsparcia dot. legislacji Dyrektywy Maszynowej – przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.