KADRA / TRENERZY

dr inż. Janusz Korniak

Doktor nauk technicznych (Akademia Rolniczo–Techniczna w Bydgoszczy, rok 2005), absolwent studiów magisterskich Politechniki Rzeszowskiej.

Ukończył szkolenia z zakresu sieci komputerowych w Centrach Szkoleniowych Akademii Cisco w Budapest Polytechnic, University of Central England, Advance Technology Consortium – Romania oraz Cisco Learning Institute. Instruktor Akademii Cisco i trener instruktorów. Prowadzi szkolenia CCNA, CCNP, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations, IoT Fundamentals.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inteligentnych systemów i sieci.