KADRA / TRENERZY

dr inż. Barbara Fryc

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rok 2013). Tytuł przedstawionej rozprawy doktorskiej to „Modelowanie wnioskowania przybliżonego w systemach z niepełną informacją”. Absolwentka Informatyki o specjalności systemy informatyczne (Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki programowania komputerów (w szczególności w językach C++ i Java), wnioskowania, systemów ekspertowych, zbiorów przybliżonych i zbiorów rozmytych. Pracuje w Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języków programowania, programowania obiektowego, algorytmów i struktur danych. Od 2011 roku prowadzi również zajęcia z informatyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.