KADRA / TRENERZY

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1986), doktor nauk technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1978), magister inżynier (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1973).

Od kilku lat zaangażowany w badania i analizy dot. rozwiązania kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. Tezą przewodnią jest stwierdzenie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest tylko warunkiem koniecznym uratowania cywilizacji. Niezbędna jest także stopniowa rezygnacja z przemysłowego systemu produkcji żywności na rzecz takiego, który będzie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Jego pasją jest kontakt z przyrodą, na łonie której stara się spędzać każdą wolną chwilę. Z pasją zbiera grzyby i wytwarza wzmacniające zdrowie nalewki owocowe. Wielką radość sprawia mu zwiedzanie zespołów pałacowo-parkowych oraz zgłębianie procesów cywilizacyjnych.