KADRA / TRENERZY

dr Gabriela Piechnik-Czyż

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i Produkcja Multimedialna WSIiZ. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji wizualnej. Specjalizuje się w grafice 2D (zwłaszcza związanej z DTP, grafiką informacyjną) oraz video i fotografii. Rozwijając swoje zainteresowania oraz umiejętności w latach 2019-2020 uczestniczyła w wielu kursach, m.in. gammifikacja w edukacji wyższej, nowoczesne technologie w edukacji, tworzenie infografik, project manager, specjalista ds. marketingu, czy też komunikacja w dydaktyce. W latach 2019-2020 Dyrektor ds. Produkcji Multimedialnych WSIiZ. Do 2020 roku opiekowała się też uczelnianą telewizją INTRO TV.