KADRA / TRENERZY

Damian Lombara

Inżynier oprogramowania. Absolwent studiów magisterskich Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania i budowy nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Entuzjasta wolnego oprogramowania i paradygmatu funkcyjnego. Od początku drogi zawodowej związany z branżą bankową i rozwojem systemów transakcyjnych, księgi głównej oraz projektowaniem dedykowanych aplikacji do obsługi kredytów. W procesie tworzenia oprogramowania stosuje podejście inżynierskie. Kładzie nacisk na zrozumienie i modelowanie dziedziny biznesowej. Wykorzystuje sprawdzone wzorce i metodyki programowania. Trener języka Java.