KADRA / TRENERZY

Bogusława Szczepanik

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie kierunku geodezja urządzeń rolnych oraz studiów podyplomowych Podstawy geodezyjne i prawne w gospodarce nieruchomościami – Wycena Nieruchomości – AGH w Krakowie.

Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości. Prezes Zarządu i założyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (1993-2015). Obecnie Prezes honorowy.

Członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (1995-2015), – członek Komisji Arbitrażowej, Komisji Legislacji i Komisji Standardów, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości (1998-2018), Przewodnicząca Komisji Opiniującej Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji do 2017 roku.

Pełniła funkcję dyrektora Wydziału Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odpowiedzialnego za geodezję i gospodarkę gruntami. Przygotowała ponad 5 tysięcy wycen nieruchomości dla jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych i prawnych.