KADRA / TRENERZY

Artur Mochocki

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach Project Management (Wyższa Szkoła Europejska) oraz Leadership Academy (Harvard Business School). Akredytowany trener Change Management i PRINCE2.

Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w m.in. realizacji projektów biznesowych związanych z poprawą efektywności przedsiębiorstw w obszarach wsparcia biznesu, sprzedaży i obsługi klienta, zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach z branży IT, outsourcingu, spożywczej oraz w bankowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc role menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw: Cisco, Heineken, HCL, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc role menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnią praktykę na stanowiskach w działach informatycznych, działach rozwoju oraz jako kontraktowego konsultanta i kierownika projektów. Nadzorował i tworzył projekty biznesowe i informatyczne; przede wszystkim w obszarze budowania, dostosowywania i wdrażania systemów klasy ERP, CRM, czy autorskich systemów serwisowych, wspierających pracę serwisu technicznego, jak również przy tworzeniu narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji. W swojej karierze pełnił również role kierownika projektów i zespołów, a także architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Był współodpowiedzialny za opiekę nad infrastrukturą IT w międzynarodowej korporacji. Koordynował prace projektowe firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów. Szczególny obszar jego zainteresowań stanowi szeroko rozumiane zarządzanie zmianą.