Arkadiusz Bazylko - prowadzący zajęcia z prawa gospodarczego oraz prawa karnego

KADRA / TRENERZY

Arkadiusz Bazylko

Adwokat, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Od 10 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie nowych technologii (IT). Doradza wykonawcom aktywnie uczestniczącym na rynku publicznym. Zajmuje się sporządzaniem środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie. Stały współpracownik Asseco Poland S.A. Świadczy także kompleksowe usługi prawne przedsiębiorcom działającym w różnych branżach.

Absolwent Prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego), Ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Europejskiego Prawa Biznesowego, (University of Abertay Dundee – Szkocja) oraz studiów podyplomowych z Doradztwa Podatkowego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Prawa Nowoczesnych Technologii (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).