KADRA / TRENERZY

Anna Niedźwiedzka Kubieniec

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Technische Universität Clausthal gdzie uzyskała tytuł mgr inż. oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP.

Od 2004 roku związana z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie początkowo była odpowiedzialna za proces zatwierdzania wyrobów wg. standardu PPAP AIAG oraz za reklamacje klientów w firmie Hutchninson Poland. Następnie w 2006 roku objęła stanowisko Administratora Systemu Jakości. W latach 2008-2018 związana była z firmą Nexteer Automotive Poland gdzie pracowała jako Lider Systemu Jakości na Region Europy (Koordynator Systemu Jakości). W ramach swoich obowiązków sprawowała nadzór nad systemem zarządzania jakością i wdrażaniem wymagań branżowych w 3 lokalizacjach: dwóch zakładach produkcyjnych oraz jednostkach zamiejscowych. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu wymagań systemowych w branży motoryzacyjnej.

Od 2018 roku związana z Team Prevent Poland sp. z o.o. (obecnie SQD Alliance Sp. z o.o.). Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, auditora, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadając uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.1, Core Tools oraz kwalifikowanego auditora IATF. Od 2018 roku współpracując również z wyższymi uczelniami takimi jak UE w Katowicach, WSH w Wrocławiu, WSIiZ Rzeszów, prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania jakością.