KADRA / TRENERZY

Aleksandra Skura

Asystentka w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Projektowania Graficznego WSIiZ. Magister (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych, 2022). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fotografii, realizacji filmów, sztuki mediów cyfrowych i tworzeniu treści wizualnych dla firm.

W czasie wolnym lubi tworzyć charakteryzacje, makijaże artystyczne, a także stylizowane sesje zdjęciowe z udziałem modeli.