Agnieszka Momora - opiekun merytoryczny kierunku Dietetyka i planowanie żywienia

KADRA / TRENERZY

Agnieszka Momora

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku dietetyka. Dietetyk kliniczny w Poradni Dietetycznej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie.

Popularyzator wiedzy żywieniowej, współorganizator eventów i wydarzeń dietetycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pełniąc funkcję dietetyka w II Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, w poradni diabetologicznej – NZOZ BETA-MED oraz w gabinetach rehabilitacyjnych NZOZ RUDEK, wyróżniona za szczególne zasługi przez Podkarpackie Stowarzyszenie Diabetyków.