Adam Babiarz - prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych

KADRA / TRENERZY

Adam Babiarz, MBA

Absolwent MBA Teeside University&Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Zarządza produkcją w firmie z branży lotniczej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych.

Specjalizuje się w rozwoju i zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z korporacjami międzynarodowymi. Posiada znajomość metodologii Lean Six Sigma, potwierdzoną certyfikatem Black Belt i doświadczeniem w szkoleniu Green Beltów.