Skorzystaj z promocji i oszczędź 150 zł.

Z rabatu skorzysta każda osoba, która złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłoży kupon edukacyjny. Szczegóły w regulaminie promocji.

O kupony edukacyjne zapytaj swojego pracodawcę. Jeśli jesteś właścicielem firmy, odpowiadasz za rozwój pracowników, chcesz przeszkolić swój zespół – skontaktuj się z nami. Komplet kuponów nic nie kosztuje.

Bliższych informacji udziela z-ca dyrektora CSP Bartłomiej Cieszyński, tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl


Tańsze studia dla naszych absolwentów

Absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w CSP WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20%. W promocji udział mogą wziąć wszyscy absolwenci WSIiZ, którzy legitymują się:

  • dyplomem licencjata (inżyniera),
  • dyplomem magistra,
  • świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych nie muszą okazywać karty klubu absolwenta.


Więcej informacji można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych, tel. 17 866 14 08, e-mail: csp@wsiz.edu.pl, a także w regulaminie promocji.