PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP

16

Komputerowo zintegrowane zarządzanie
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Metodyka wdrożenia ZSI
Zarządzanie jakością projektu ERP
Zarządzanie ryzykiem projektu ERP

SAPS/4HANA - przegląd

16

SAP AG - wizytówka firma, pozycja na rynku
Idea łańcucha logistycznego
Inicjatywy internetowe SAP
Metodyka wdrożenia systemy SAP
Zarządzania procesami w SAP
Transformacja ERP do S/4HANA

Wprowadzenie do administracji systemem SAP S/4HANA

8

Platforma SAP S/4HANA
System transportowy – wprowadzenie
Polityka bezpieczeństwa - wprowadzenie,
Koncepcja wspomagania systemu ze strony SAP AG
Urządzenia wyjściowe
Komunikacja z innymi systemami (wymiana danych) – wprowadzenie

SAP Business Intelligence (SAC)

8

SAP Analitycs Cloud – charakterystyka rozwiązania SaaS (Software as a Service)
Obsługa oprogramowania SAC (SAP Analytics Cloud) – przegląd funkcjonalności
Analiza struktur danych – miary, cechy, wskaźniki
SAC Dashboards – kokpity menedżerskie
Modele prognostyczne w SAC z wykorzystaniem Predictive Analysis Library

SAP S/4HANA – moduł PS (Project System)

8

Wprowadzenie do pracy w module PS w SAP S/4HANA
Opracowanie nowego projektu z referencją
Opracowanie nowego projektu bez referencji
Integracja funkcji logistycznych, finansowych, kontrolingowych i projektowych
Planowanie kosztów, budżetowanie i śledzenie w procesie zarządzania projektem
Zarządzanie dokumentami projektowymi
Raportowanie w module PS

SAP S/4HANA – moduł HR (Human Resources)

8

Przegląd funkcjonalności modułu HR w SAP S/4HANA
Ustawienia systemowe dla HR na poziomie "Customizing"
Procesy biznesowe w obszarze Human Resources
Ustawienia systemowe parametrów na poziomie "Master Data"
Dane podstawowe w obszarze Human Resources - kartoteka personalna
Struktura zatrudnienia w analizowanym przedsiębiorstwie

SAP S/4HANA – moduł MM (Material Management)

16

Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module MM:
Procesy zakupu materiałów magazynowanych oraz bezpośrednio do zużycia:
Wykorzystanie umów ramowych i danych stałych w zaopatrzeniu :
Rejestracja podstawowych operacji magazynowych:
Obsługa zapasów specjalnych:
Raportowanie:
Realizacja procesu zakupu w SAP S/4HANA:
Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces zaopatrzenia z wykorzystaniem uprzednio wprowadzonych danych

SAP S/4HANA – moduł PS (Production Planning)

16

Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module PP:
Proces planowania produkcji:
Proces realizacji produkcji:
Proces realizacji produkcji seryjnej:
Przegląd zapasów:
Raportowanie – system informacyjny produkcji
Realizacja prostego procesu planowania, produkcji i jej rozliczenia w SAP ERP
Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces planowania i zarządzania produkcją

SAP S/4HANA – moduł SD (Sales and Distribution)

16

Struktura organizacyjna Sprzedaży i Dystrybucji (SD):
Standardowy proces sprzedaży:
Procedura ustalania cen, cenniki, upusty, narzuty
Proces sprzedaży kontraktowej (Kontrakt, Umowa terminarzowa)
Oferty i zapytania ofertowe, Propozycje produktów, Listy/wykluczenia, Przypisania Klient-Towar
Raporty i statystyki sprzedaży

SAP S/4HANA – moduł FI (Finance)

16

Rachunkowości finansowa w SAP S/4HANA:
Dane podstawowe i księgowania:
Wyświetlanie podstawowych informacji na kontach:
Integracje modułu rachunkowości z innymi modułami systemu:
Procedury automatyczne (wybrane)

SAP S/4HANA – moduł CO (Controlling)

16

Wykorzystanie controllingu w systemie SAP S/4HANA
Obiekty wykorzystywane w controllingu - obsługa danych podstawowych
Transakcje danych rzeczywistych
Planowanie kosztów i przychodów
Raportowanie

Projekt wdrożenia SAP ERP

48

Symulacja projektu wdrożenia SAP S/4HANA na wybranym przykładzie
Obejmuje wszystkie fazy wdrożenia zgodnie z metodyką ASAP
Obejmuje opracowanie: karty projektu; koncepcji biznesowej, wykonanie kastomizacji testowanie, instrukcji stanowiskowych i przygotowanie organizacji do startu produktywnego
Prace projektowe będą realizowane z podziałem na zespoły wdrożeniowe

RAZEM:

192