PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Sprzedaż i marketing w strategii firmy

8

Rola dyrektora sprzedaży i marketingu w firmie
Etapy sprzedaży
Cecha, zaleta, korzyść produktu,
Prospekting
Sposób dotarcia do klienta
Kontakt z klientem
Obsługa posprzedażowa
Strategia i taktyka w zarządzaniu
Tworzenie strategii produktowej

Komunikacja interpersonalna w zespole

12

Współczesne systemy organizacji przedsiębiorstw a czynnik ludzki
Procesy komunikacyjne w zarządzaniu organizacjami – ujęcie indywidualne, zespołowe i systemowe
Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia
Bariery skutecznej komunikacji
Rola emocji w komunikacji
Komunikacja asertywna

Narzędzia komunikacji marketingowej

20

Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej
Teoria i praktyka PR
Techniki reklamy
Tworzenie kampanii promocyjnych

Narzędzia kontaktów sprzedazowych

12

Co to jest prospecting i do czego służy
Jakie są działania prospectingowe
Segmentacja rynku, profil klienta
Usystematyzowanie i uporządkowanie działań docelowych / lejek sprzedażowy
Co to jest Networking
Korzyści z Networkingu
Jak skutecznie zbudować sieć kontaktów
Cele i zadania Call center
Zasady skutecznego kontaktu telefonicznego

Budowanie zespołu - rekrutacja i selekcja

16

Rekrutacja pracowników (konstruowanie ofert, sposoby rekrutacji pracowników, symulacje rozmów kwalifikacyjnych)
Rynek pracownika (jak szukać pracy, jak stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
Analiza potencjału pracowników (zarządzanie talentami, fluktuacja)

Negocjacje sprzedażowe i zarządcze

12

Wprowadzenie do negocjacji
Negocjacje zarządcze i sprzedażowe w sytuacjach konfliktowych
Heurystyki i perswazja
System negocjacyjny win-win

Stres w pracy menedżera

8

Asertywność
Delegowanie
Performance Management - zarządzanie wynikiem
Diagnoza, cel, plan, wdrożenie, monitoring

Analityka sprzedazowa na bazie MS Excel

16

Istota analityki biznesowej w kontekście działań marketingowych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.
Definicja podstawowych pojęć oraz zakresu dziedziny.
Kluczowe obszary analityki biznesowej.
Proces analizy danych – etapy, typowe działania analityka.
Możliwości i ograniczenia analityki biznesowej.
Wprowadzenie do projektowania modeli danych i zapytań.
Przetwarzanie danych transakcyjnych za pomocą tabel.
Sortowanie, filtrowanie wykorzystanie funkcji tabel do obliczeń w zakresie statystyki opisowej.
Analiza danych z wykorzystaniem mechanizmów tabel przestawnych.
Wizualizacja danych.
Formy wizualizacji, dobre praktyki i dobór typu wizualizacji do celu prezentacji.
Elementy analizy warunkowej.
Tabele danych, scenariusze, analiza Co jeśli?
Wykorzystanie metod, technik i narzędzi optymalizacji we wspomaganiu decyzji sprzedażowych.
Podstawy technik symulacyjnych.
Wspomaganie decyzji z uwzględnieniem ryzyka i niepewności.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

20

Motywacja zespołu sprzedażowego
Ustalanie kontekstu pracy
Rozliczanie zespołu i pracownika
Coachingowe techniki pracy z zespołem
Wprowadzanie zmian do zespołu

Zarządzanie relacjami z klientem

12

Tworzenie strategii firmy w oparciu o korzyści klienta
Sposoby dotarcia do klienta
Metody wzbudzania lojalności klientów
Skuteczna komunikacja interpersonalna- aktywne słuchanie, rodzaje pytań, parafraza
Budowanie i rozwijanie kontaktu na poziomie personalnym
Tworzenie przekazu
Obiekcje natury rzeczowej i emocjonalnej - umiejętność rozróżnienia i techniki obalania

Akademia Trenera

8

Metody nawiązywania kontaktu z grupą
Rola trenera na szkoleniu/w organizacji
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
Cykl Kolba i preferencje uczenia się dorosłych
Proces grupowy – cykl życia i rozwoju zespołu wg Tuckmana
Zasady komunikacji trenerskiej

Efektywność i czas pracy handlowca

8

Nawyki jednostek
Nawyki skutecznych organizacji
7 nawyków skutecznego działania
Zarządzanie sobą w czasie – wprowadzenie, czyli dlaczego ciągle brakuje mi czasu
Ustalenie celu
Planowanie czasu, praca w oparciu o priorytety
Organizacja spotkań
Samoanaliza – plan rozwoju osobistego

E-marketing i E-sprzedaż

8

Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, GoogleAds, remarketing
Współpraca z agencjami reklamowymi
Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności

Marketplace - gra symulacyjna

16

Określanie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
Podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
Analiza wyników i korekta działań rynkowych
Plan rozwoju przedsiębiorstwa na przyszłość oraz inwestowanie zmierzające do dalszej ekspansji przedsiębiorstwa
Rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej
Analiza wyników końcowych przedsiębiorstw

RZAEM:

176