PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zadania i organizacja szkoły/placówki

50

Szkoły i placówki w systemie oświaty

Planowanie i organizacja pracy w szkole

Programy wspierania oświaty

Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie

Marketing i promocja w oświacie

Blok prawno - finansowy

42

Prawo w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w kontekście jakości pracy szkoły/placówki

38

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością

Projektowanie programów szkoły

Zarządzanie interpersonalne oraz przywództwo edukacyjne

46

Kierowanie zmianą w edukacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kreowanie wizerunku menedżera

Etyka menedżera

Praktyczne umiejętności zarządcze dyrektora szkoły

18

Praktyka kierownicza w szkole/placówce

Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym

RAZEM:

194