PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego

28

Obszary wiedzowe analizy biznesowej
Role w zespole, wymagane umiejętności oraz typowe zadania
Analiza strategiczna przedsięwzięcia
Metody i techniki planowania i projektowania elementów strategii produktu:

prototypowanie modelu biznesowego,
tworzenie profili użytkowników,
projektowanie propozycji wartości,
formułowanie wizji rozwiązania.
Wydobywanie i specyfikacja wymagań
Zarządzanie wymaganiami produktu

Cyberpsychologia zachowań konsumenckich - psychologiczne aspekty UX

20

(w tym 4h projektów)

Dlaczego cyberpsychologia jest podstawą projektowania user experience?
Co to są pozytywne systemy hybrydowe i jaki mają związek z pozytywną technologią?
Jak typowy użytkownik rozumie sztuczną inteligencję i systemy na niej oparte?
Jakie przekonania użytkowników wpływają na awersję wobec algorytmów?
Jak precyzować potrzeby użytkowników (wymiar komfortu i użyteczności)?
Jakie znaczenie ma humanoidalność systemów na poziomie ucieleśnienia, funkcji, ról i intencji?
W jakich wymiarach innowacje powinny poprawiać jakość życia użytkowników?
Jak właściwie stosować metodologię badań na etapie projektowania i oceny rozwiązań?

Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting

16

(w tym 4h projektów)

Rola komunikacji a rola treści w rzeczywistości interaktywnej
Notatka, artykuł, blog i karta produktu – różne formaty treści w cyfrowej komunikacji
Poznawanie potrzeb komunikacyjnych – konsumenckich oraz wewnątrz projektowych
Planowanie , projektowanie i tworzenie treści oraz ich czas i miejsce w procesie projektowym
Jak skutecznie oddziaływać na odbiorcę, czyli komunikacja perswazyjna
Dobór narzędzi, formatów i treści dla realizacji konkretnych zadań i celów projektowych
Trudności i ograniczenia w komunikacji oraz ewaluacja skuteczności treści
Content marketing – jak go realizować w praktyce i dlaczego jest tak ważny
SEO Copywriting jako specyficzna odmiana treści

Projektowanie architektury informacji i interakcji

16

(4h projektów)

Istota oraz rola architektury informacji w projektach produktów interaktywnych.
Typowe zadania i artefakty tworzone przez architekta informacji.
Anatomia architektury informacji.
Systemy organizacji, etykietowania, nawigacji, wyszukiwania.
Strategia architektury informacji.
Planowanie i realizacja badań.
Dokumentowanie architektury informacji.
Planowanie i projektowanie interakcji.
Projektowanie nawigacji.

Projektowanie graficzne produktów cyfrowych

20

Psychofizjologia widzenia w projektowaniu interfejsów produktów interaktywnych:
kanony projektowania,
formy niemożliwe,
kamuflaż,
figura i tło,
słowo i obraz,
przenikanie.
Podstawy projektowania z użyciem grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby produktów interaktywnych:
layout,
kompozycja,
forma i funkcja,
fotografia,
typografia

Prototypowanie rozwiązań interaktywnych

25

(w tym 5h projektów) 

Rola prototypowania w cyklu wytwórczym produktów interaktywnych.
Typy prototypów.
Prototypowanie „papierowe”.
Prototypowanie w formie szkieletów i makiet elektronicznych.
Tworzenie interaktywnych prototypów w środowisku programowym.
Przygotowywanie specyfikacji w oparciu o prototypy

Badania użyteczności

25

(w tym 5h projektów) 

Istota badań użyteczności.
Miejsce badań w cyklu wytwórczym.
Kategorie badań użyteczności.
Metody, techniki i narzędzia badawcze.
Dobór i planowanie badań.
Rekrutacja badanych.
Dobre praktyki prowadzenia badań użyteczności
Opracowywanie wyników i ich wykorzystanie w procesie projektowania i ulepszania produktów cyfrowych
Dokumentowanie wyników badań

Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych

20

Specyfika projektów produktów cyfrowych.
Metodyki zarządzania projektami.
Etapy w projekcie, role i artefakty projektowe.
Metody i techniki nadawania priorytetów.
Metody i techniki szacowania pracochłonności.
Planowanie wydania produktu.
Planowanie sprintów.
Komunikacja planowa w projekcie – typy, cele i struktura spotkań.

User Experience - praktyka komunikacji z klientem

20

(w tym 8h projektów)

RAZEM:

190