PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do grafiki komputerowej

12

teoria grafiki,
anatomia systemu wizualnego człowieka,
teoria kolorów,
przestrzenie barw,
formaty graficzne,
grafika rastrowa i wektorowa,
metody kompresji,
podstawy kompozycji,
multimedia.

Fotografia i fotoedycja

14

podstawowe pojęcia z zakresu fotografii,
obsługa aparatu,
ustawianie parametrów związanych z naświetlaniem,
podstawy fotografii portretowej,
podstawy fotografii studyjnej,
podstawy retuszu,
podstawy fotomontażu.

Grafika rastrowa

18

kompozycja,
operacje na obrazach,
użycie warstw,
filtry,
metody retuszowania,
urządzenia służące rejestracji grafiki rastrowej,
przetwarzanie grafiki rastrowej.

Grafika wektorowa

18

formaty grafiki wektorowej,
operacje graficzne,
obiekty i narzędzia wektorowe,
elementy składu graficznego,
eksport,
narzędzia i zastosowanie grafiki wektorowej.

Projektowanie cyfrowe

16

podstawowe zagadnienia grafiki internetowej,
stosowane formaty graficzne,
podstawy obsługi narzędzia Figma,
projektowanie produktów cyfrowych (aplikacje, strony www),
podstawy UX,
wstęp do prototypowania.

Podstawy DTP (Desktop Publishing)

16

elementy i pojęcia DTP,
formaty i standardy stosowane w DTP,
narzędzia DTP,
skład i formatowanie publikacji,
przygotowanie materiałów do wydruku.

Identyfikacja wizualna

20

projektowanie znaku,
elementy identyfikacji wizualnej,
logo i specyfikacja projektowa,
proporcje,
format i kompozycja,
wizytówki,
foldery,
publikacje.

Motion Graphic

16

formaty i rodzaje animacji,
montaż animacji,
animacja poklatkowa,
podstawy pracy w AfterEffects.

Podstawy grafiki trójwymiarowej z elementami druku 3d

20

definicja grafiki 3D,
tworzenie prostych i złożonych obiektów geometrycznych,
modelowanie z użyciem spline i mesh,
zastosowanie modyfikatorów,
stosowanie tekstur,
techniki oświetlenia,
przygotowanie modelu do druku 3d,
wydruk 3D.

Kreacja video

18

tworzenie sceny,
definiowanie klatek kluczowych animacji,
definiowanie toru ruchu,
ruch postaci,
efekty animacji,
rendering.

Nowe technologie w grafice komputerowej

10

omówienie nowych narzędzi stosowanych w grafice komputerowej,
generatywna sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w grafice komputerowej,
wykorzystanie AR, MR, VR w grafice komputerowej.

Psychologia widzenia

10

budowa oka i mózgu człowieka,
postrzeganie barw,
postrzeganie perspektywy,
złudzenia optyczne.

RAZEM:

188