PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do psychologii zwierząt

8

Wprowadzenie do psychologii
Wprowadzenie do fizjologii zwierząt
Podstawy etyki i ochrony zwierząt
Ochrona prawna zwierząt
Podstawy chowu i hodowli zwierząt
Etologia zwierząt domowych
Dobrostan zwierząt gospodarskich

Podstawy behawioru psa

24

Mowa ciała psów
Sygnały uspokajające
Objawy lęku i stresu
Zachowania agresywne
Analiza zachowań psów w interakcji z człowiekiem

Procesy i mechanizmy uczenia się

36

Wczesna stymulacja szczeniąt
Socjalizacja psów
Pozytywne metody szkolenia (analiza metod szkoleniowych)
Testowanie szczeniąt-dobór odpowiedniego psa
Wybór psa-hodowla, rasa, stan zdrowia
Dogoterapia

Psie sporty i aktywności

Zwierzęta w schroniskach

20

Wymogi weterynaryjne dla prowadzenia schronisk
Projektowanie pomieszczeń dla zwierząt
Dobrostan psów w schronisku
Dobrostan kotów w schronisku
Schronisko czy dom tymczasowy - przyszłość opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Praca z psami w schronisku - najczęstsze problemy behawioralne
Praca z psami po adopcji - najczęstsze problemy behawioralne

Podstawy behawioru kota

12

Anatomia i żywienie
Analiza zachowań kotów w interakcji z człowiekiem, udomowienie
Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy, objawy stresu u kotów
Pozytywne szkolenie kotów oraz zabawy z kotem
Dobrostan kota podczas zajęć
Przygotowanie kota do zajęć z pacjentem

Podstawy behawioru konia

16

Hodowla koni w Polsce
Udomowienie, psychofizjologia, rasy
Pokrój konia,
Socjalizacja
Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
Anatomia i żywienie
Szkolenie koni
Rozwój i zachowanie konia
Nawyki i wady koni
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc dla konia i jeźdźca
Transport koni, ewakuacja zwierząt
Przygotowanie konia do zajęć z pacjentem

Szkolenie podstawowe konia

32

Obchodzenie się z koniem
Przygotowanie do jazdy-zasady
Zasady zachowania w stajni, na ujeżdżalni, na padokach
Reguły jazdy na hali, ujeżdżalni oraz w terenie
Szkolenie podstawowe konia, koń szkoleniowy
Rozwój i zachowanie konia-praktyczne zajęcia
Podstawowe chody konia
Przyzwyczajanie i zajeżdżanie
Podstawowe wyszkolenie jeźdźca - obserwacja zachowań konia
Szkolenie koni z wadami budowy i temperamentu
Naturalne metody szkolenia koni

Weterynaria

32

Najczęściej spotykane problemy zdrowotne
Pierwsza pomoc
Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
Żywienie i jego wpływ na zachowanie
Masaże lecznicze
Rehabilitacja oraz podstawy fizjoterapii zwierząt

RAZEM:

180