PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do projektowania i designu

8

Historia projektowania wnętrz i mebli – architektura i design
Współczesne projekty architektoniczne i wzornicze
Kompozycja architektoniczna

Wprowadzenie do projektowania wnętrz

12

Przygotowanie wstępnego projektu na podstawie inwentaryzacji lub rzutu
Nauka szkicowego projektowania aranżacji wnętrz
Tworzenie moodboardów – tablic inspiracji

Projektowanie wnętrz 

28

Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa
Zasady sporządzania inwentaryzacji
Zasady przygotowywania dokumentacji projektowej
Wykonanie inwentaryzacji wybranego pomieszczenia
Przeniesienie inwentaryzacji odręcznej do oprogramowania
Przygotowanie rysunków do druku i prezentacji w formie dokumentacji projektowej (tabele, skoroszyt)
Przygotowanie zestawień wyposażenia  Projekt wnętrza dla klienta
Tworzenie kosztorysów – ekonomia rozwiązań
Tworzenie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego – różnice
Prezentacja projektu klientowi – prowadzenie spotkań z klientami
Przygotowanie umowy projektowej
Projektowanie wnętrz przestrzeni publicznych
Pozyskiwanie klientów, udział w przetargach i konkursach
Adaptacja istniejących wnętrz pod potrzeby klienta
Projektowanie we wnętrzach zabytkowych
Projektowanie mebli indywidualnych (lada recepcyjna, poczekalnia)

Projektowanie przestrzeni domowych

8

Zasady projektowania kuchni z elementami ergonomii
Zasady projektowania łazienki z elementami ergonomii
Zasady projektowania sypialni z elementami ergonomii
Zasady projektowania pokoju dziecięcego z elementami ergonomii

Komputerowe wspomaganie projektowania

44

Rysunki inwentaryzacyjne, tworzenie rysunków technicznych
Tworzenie szkiców koncepcyjnych, prostych modeli 3D
Wprowadzenie do modelowania BIM
Modelowanie elementów produktowych
Współpraca z oprogramowaniem BIM Przygotowanie modelu do wizualizacji wnętrz
Programy do tworzenia wizualizacji wnętrz
Wykorzystanie programów grafiki wektorowej/rastrowej do przygotowania moodboardów / plansz projektowych

Psychologia widzenia w projektowaniu

4

Narzędzia i metody autorskiego postrzegania
Figura i tło
Stosowanie koloru

Myślenie projektowe

8

Elementy Design Thinking
Tworzenie koncepcji projektowych

Design produktu

16

Rozpoznawanie i analiza potrzeb użytkownika
Tworzenie nowych produktów
Projektowanie odpowiedzialne społecznie
Projektowanie rzemieślnicze i projektowanie przemysłowe 

Projektowanie indywidualnych elementów wyposażenia wnętrz
Podstawy prototypowania produktu

Materiały i technologie

12

Charakterystyka i typy materiałów używanych w projektowaniu wnętrz i produktów
Innowacyjne materiały – materiały przyszłości
Technologie materiałowe

Instalacje we wnętrzach

16

Oświetlenie
Instalacje elektryczne
Instalacje gazowe
Instalacje wentylacji
Instalacje wod-kan
Instalacje w rysunkach projektów wnętrz

Przepisy prawa autorskiego

4

Prawo autorskie
Autorskie prawo majątkowe
Wzory przemysłowe, wzory użytkowe i patenty

Projekt końcowy

12

Słuchacze realizują autorską koncepcję wnętrza i/lub produktów. Idea pracy dyplomowej jest powiązana ze współczesnymi trendami ekologii i projektowania odpowiedzialnego społecznie. Projekty dyplomowe konsultowane będą z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.

Razem:

180