Stefan Markowski - wykładowca na studiach MBA

KADRA / TRENERZY

prof. Stefan Markowski

Stefan Markowski przyjechał do Polski w końcu lat 1940-tych. Studiował ekonomię matematyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 roku wyemigrował z Polski do Skandynawii a w 1967 zaczął wykładać w London School of Economics (LSE), gdzie zrobił także swój doktorat z ekonomii w 1974 roku. W 1975 roku dołączył do Centrum Badań Środowiskowych (Centre for Environmental  Studies) w Londynie jako Starszy Pracownik Naukowy (Senior Research Officer), a później Główny Pracownik Naukowy (Principal Research Officer), specjalizujący się w ekonomii miast. W 1980 roku przeniósł się do Ministerstwa Środowiska a następnie na Wydział Urbanistyki Politechniki South Bank (obecnie Uniwersytet South Bank) jako Starszy Wykładowca w Szkole Zarządzania Nieruchomościami (Departament of Estate Management). Rozpoczął również swoją długotrwałą współpracę z firmą urbanistów i planistów przestrzennych Roger Tym and Partners. Jako akademik i profesjonalny konsultant przeprowadził wiele badań związanych z ekonomią aglomeracji miejskich, gospodarki mieszkaniowej, transportu i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

W latach 1986-87 przebywał w Australii na dwuletnim wyjeździe w Biurze Ekonomii Przemysłu (Bureau of Industry Economics) w Canberrze, gdzie jako Główny Ekonomista (Principal Economist) prowadził projekt dotyczący zastosowań nowych technologii elektronicznych i informatyki w australijskim przemyśle. Do Australii powrócił w 1988 roku, dołączając do Szkoły Ekonomii i Zarządzania (obecnie Biznesu) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii – UNSW Canberra (kampus w Canberrze). Na UNSW zajmował różne stanowiska, w tym posadę dyrektora Centrum Studiów nad Zarządzaniem i Logistyką oraz posadę koordynatora podyplomowych studiów z zarządzania (MBA). Obecnie jest profesorem wizytującym ekonomii i zarządzania w Szkole Biznesu. Stefan jest także Visiting Fellow w Centrum Studiów Europejskich Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (Australian National University) w Canberrze. Jego obecne zainteresowania dydaktyczne w Szkole Biznesu obejmują: Zaopatrzenie Strategiczne (Strategic Procurement) i Logistykę Inżynieryjną (Logistic Engineering), a zainteresowania badawcze technologie obrony narodowej, ekonomię obrony narodowej i zarządzanie obronnością.