Wojciech Misiąg

KADRA / TRENERZY

dr Wojciech Misiąg

Ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (1984), od 2003 r. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2011 – 2013 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 30 publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Brał udział w zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, będącej wspólnym przedsięwzięciem firmy Ernst&Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGH) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), w latach 1989–1994 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiadał za budżet państwa i politykę finansową.
Po odejściu z Ministerstwa Finansów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A., a później – przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. W latach 1994–2003 pracował również jako doradca zarządów Banku Śląskiego, Banku Handlowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert Banku Światowego, do czasu podjęcia pracy w NIK (w 2003 r.) współpracował stale z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu.