KADRA / TRENERZY

Michał Nowak, MBA

Zawodowo związany z Podkarpaciem. Od 1997 pracuje w działach księgowości, kontrolingu, finansów w firmach produkcyjnych – między innymi dla Superior Industries w Stalowej Woli, Orion Engineered Carbon w Jaśle. Od 2004 roku związany z Grupą Cellfast na stanowisku dyrektora finansowego, a od 2010 roku również jako członek zarządu. W latach 1998-2002 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Rzeszowie.

W 1997 ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w 2005 – studia podyplomowe z rachunkowości zarządczej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Następnie, w 2010 studia podyplomowe z zakresu zarządzania w WSB-NLU w Nowym Sączu – uzyskał tytuł MBA.