KADRA / TRENERZY

dr Iwona Wojciechowska

Certyfikowany trener, doradca, coach (Practitioner Coach Diploma, akredytacja Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching & Mentoring), wykładowca akademicki, członek Komitetu Eksperckiego w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, ekspert HR Polska, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich oraz w szkoleniach antymobbingowych. Wielokrotnie brała udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu wewnętrznych procedur antymobbingowych na zlecenie firm i instytucji. Pełniła także rolę doradcy w sprawach związanych z zarządzaniem ludźmi i rozwiązywaniem problemów w organizacjach. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe oraz coachingi grupowe. Współpracowała jako ekspert merytoryczny przy opracowywaniu strategii przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim oraz przy projektach wykorzystujących innowacyjne narzędzia dydaktyczne (kursy e-learningowe, gry symulacyjne).

Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Zarządzania i Marketingu (Politechnika Rzeszowska), Akademii Trenerów Biznesu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Europeistyki (Uniwersytet Rzeszowski i IUT De Saint-Denis Universite Paris Nord) oraz Kwalifikacyjnego Studium Pedagogicznego (Politechnika Rzeszowska). Ukończyła również kurs koordynatora i trenera Instytutu Przedsiębiorczości CISCO.

Od wielu lat współpracuje z wyższymi uczelniami (Politechnika Rzeszowska, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, SGGW w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie), prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz MBA. Wciąż rozwija się naukowo, jest autorką publikacji w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Łączy świat nauki i biznesu, jest wielką pasjonatką wykorzystania rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy (evidence based) zarówno w szkoleniach, jak i w biznesie.