Świech Małgorzata

KADRA / TRENERZY

Małgorzata Święch

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS o kierunku administracja. Po studiach dokształcała się na Studiach Podyplomowych z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Kolekcjonerka kursów i szkoleń min. z zakresu zarządzania projektami (PRINCE 2), czy ekonomii społecznej (Profesjonalista OWES, Design Thinking w zakresie innowacji społecznych). Obecnie koordynator merytoryczny w Podkarpackim Regionalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Specjalista ds. dostępności w Inkubatorze Innowacji Społecznych.

Od 20 lat trener, szkoleniowiec, doradca z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji miękkich, ekonomii społecznej, innowacji w tym innowacji społecznych oraz dostępności. Doświadczony trener i szkoleniowiec również w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat prowadzi doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspiera procesy rekrutacyjne.

Związana z ekonomią społeczną od ponad 20 lat, wspiera Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), lokalnych liderów oraz samorządy (JST) poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo. Z sukcesem współpracuje z JST w zakresie społecznie odpowiedzialnego samorządu oraz współpracy z PES, szczególnie w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz prowadząc działalność gospodarczą. Autorka artykułów poświęconych ekonomii społecznej, aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem.