KADRA / TRENERZY

Jan Misiąg

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, Kolegium Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie. Pracownik Instytutu Badań i Analiz Finansowych zaangażowany w projekty z obszaru finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych.