KADRA / TRENERZY

dr inż. Teresa Mroczek

Zastępca Kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji. Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji, opiekun kierunku Informatyka.Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2001 roku.

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania), magister informatyki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny). Prowadzi badania w dziedzinie drążenia danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, inteligentnej analizy eksploracyjnej danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 60 oryginalnych prac naukowych, w tym: artykuły w czasopismach, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; recenzje naukowe prac opublikowanych na konferencjach międzynarodowych oraz redakcje naukowe monografii. Twórca zaawansowanego oprogramowania do analizy danych metodami nadzorowanego uczenia maszynowego (BeliefSEEKER, NukleiSEEKER) oraz rozwiązań dla biznesu.