KADRA / TRENERZY

Dr inż. Piotr Kozik

Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na technikach wydobywania wiedzy z danych, a głównym obszarem badań są procesy produkcyjne i logistyczne. Wieloletni praktyk, od 2004 roku związany z Pratt&Whitney Rzeszów. W czasie swojej pracy zawodowej w PWR zajmował różne stanowiska (w tym ponad 10 lat kierownicze) w logistyce centralnej. Doświadczenia w przemyśle zdobywał także w przedsiębiorstwach Lear Automotive w Mielcu oraz Logotec Engineering w Mysłowicach.