KADRA / TRENERZY

Andrzej Bąk

Przez wiele lat pracował na szczeblu zarządczym instytucji bankowych, finansowych, handlowych oraz produkcyjnych. Pełnił między innymi funkcje CEO i Prezesa Zarządu w Banku Samochodowym; CEO i Prezesa Zarządu w sieciowej firmie handlowej; CFO/COO – Członka Zarządu/Dyrektora zarządzającego w firmie leasingowej, CFO i Członka Zarządu w firmie budowlanej.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami start-up oraz projektami związanymi z reorganizacją i restrukturyzacją firm; analizą rynku; optymalizacją procesów, redukcją kosztów działalności ograniczeniem ryzyka prawnego, kredytowego i operacyjnego oraz automatyzacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Od 2015 roku istotną część jego działalności zawodowej stanowią problemy bezpieczeństwa informacji w systemach IT oraz projektowanie, wdrażanie i eksploatacja Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych, samorządach i organizacjach finansowych.

Jest magistrem inżynierem informatyki. Wykształcenie inżynierskie uzupełnił o studia podyplomowe w zakresie ekonomii, zarządzania oraz księgowości zarządczej. Prowadzi działalność dydaktyczną w językach: polski, angielski, rosyjski.