Terpińska Alina

KADRA / TRENERZY

Alina Terpińska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Od wielu lat związana z ekonomią społeczną. W 2015 roku Radca prawny w CES (Centrum Ekonomii Społecznej), aktualnie radca prawny w ROWES (Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). W ramach wsparcia PES prowadzi doradztwo w zakresie bieżącej obsługi podmiotów, polegające m.in. na sporządzanie umów, regulaminów i statutów, rejestracji w KRS, zmian w zakresie umów i statutów spółek, informowanie o zmianach w przepisach prawa.

Działa jako pełnomocnik procesowy prowadząc kancelarię radcy prawnego, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej.