KADRA / TRENERZY

Adrian Bochnia, MBA

Specjalista z dziedziny zdrowia publicznego, audytor wiodący ISO 9001. Od początku swojej kariery zawodowej związany z sektorem systemu ochrony zdrowia w Polsce. W latach 2020-2021 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Od kwietnia 2020 roku Konsultant w Biurze Prawnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od września 2021 roku zasiada w Podkarpackiej oraz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych (przedstawiciel AOTMiT). Od 2018 do kwietnia 2020 roku był Dyrektorem Naczelnym Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ / Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ – podmiotu leczniczego Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W marcu 2019 roku otrzymał tytuł Człowiek Roku 2019 w województwie świętokrzyskim w kategorii samorządność i społeczność lokalna oraz otrzymał nagrodę specjalną za zdobycie zaufania społecznego poprzez zbudowanie transparentności w zarządzaniu Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II. W 2018 roku był Dyrektorem Naczelnym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Od 2015 do 2017 z ramienia Grupy PZU był odpowiedzialny za zarządzanie procesem kontraktowania, organizowania i świadczenia usług medycznych na terenie Polski i Europy w Biurze Assistance. Był również odpowiedzialny za utrzymanie sieci medycznej oraz relacje z zagranicznymi usługodawcami i partnerami medycznymi. W Biurze Assistance – Grupy PZU nadzorował jakość świadczonych usług.

W prywatnym sektorze ochrony zdrowia sprawował funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Holistic Clinic Sp. z o.o. Pracował dla Grupy CD S.A. oraz Centrum Medycznego LIM w Warszawie / Grupy LuxMed. Przeprowadził audyty w ponad 100 szpitalach i podmiotach leczniczych na zlecenie Polskiej Akademii Jakości, TUV SUD Polska. Ekspert ds. strategii – świadczył usługi z tego zakresu i jest autorem wielu programów naprawczych z sektora farmacji, medycyny i ochrony zdrowia.